Incompetències 2023, fem boicot a les Competències Bàsiques!

Els darrers 3 i 4 de març es van dur a terme, un any més, les Competències Bàsiques a Catalunya. Des del SEPC vam animar les estudiants a fer boicot i és que les Competències Bàsiques són un clar exemple de la mercantilització de l’educació i representen una eina per a posar-nos al servei del mercat.

Tot i vendre’s com unes proves per avaluar els nostres coneixements en les diferents etapes educatives, com dèiem, no deixen de ser una eina per posar-nos al servei del mercat.

En cap cas s’interessen pel que sabem d’art, filosofia o història: només ens preparen per entrar a la roda de treball del capitalisme tot avaluant les nostres habilitats en matèries com matemàtiques, ciències o tecnologia, relegant les ciències socials i les humanitats a un pla purament anecdòtic i cultural.

Als informes Pisa, gestionats per l’OCDE, es classifica els centres en funció de les notes obtingudes per l’alumnat, demostrant així un fort biaix de classe, beneficiant mitjançant la concessió de subvencions a aquells centres amb més recursos tot deixant de marge gran part de les estudiants.

Les Competències Bàsiques busquen eliminar l’esperit crític i el potencial alliberador del coneixement. Però nosaltres creiem en l’educació com l’eina per transformar el sistema podrit, no reproduir-lo.

Per una educació accessible, alliberadora i crítica per la classe treballadora. Les estudiants fem boicot a les Competències Bàsiques!