La pandèmia de la COVID19 ha agreujat els efectes de la Crisi Educativa. L’educació pública no està preparada per fer front a la situació i les estudiants n’estem pagant les conseqüències. 

Actualment, la docència s’ha vist afectada i la qualitat docent ha disminuït. Les estudiants estem patint en primera persona els efectes de la pandèmia. Pràctiques cancelades, falta de presencialitat, manca de mesures sanitàries, etc. 

Per aquest motiu posem a disposició dues bústies on ens podeu traslladar els problemes que esteu patint.

Intentarem ajudar-vos!