Les estudiants ens defensem!

La pandèmia del COVID-19 ha posat en escac els serveis públics, greument infrafinançats des de la crisi econòmica del 2008.

L’educació pública no està preparada per fer front a aquesta situació, i les estudiants ja n’estem patint les conseqüències.
La sanitat està col·lapsada, els serveis socials no donen les respostes que calen i l’educació pública està aturada i té un futur incert.

Aquestes conseqüències, per si mateixes, no estan causant una crisi, sinó que n’estan desencadenant una que ve de fa temps.

Algunes de les problemàtiques que ens han arribat són que s’allargui el calendari acadèmic, no disposar dels recursos necessaris, haver de fer la selectivitat al juliol o no poder compaginar feina i estudis.

Posem a disposició dues bústies on ens podeu traslladar els problemes que esteu patint. Us intentarem ajudar!

Les estudiants ens defensem!