FORMACIÓ

 

 

Introducció al marxisme

Materialisme històric i filosofia de la praxi

Ideología y aparatos ideológicos del Estado

 

 

El Manifest Comunista

Introducció a l'economia política

Llengua, cultura i Països Catalans