QUI SOM?

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) som l’organització estudiantil de l’Esquerra Independentista, nascuda arran de la fusió de les organitzacions estudiantils Alternativa Estel i la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC). Treballem amb voluntat d’esdevenir l’eina de totes les estudiants dels Països Catalans per la seva autoorganització, formació i presa de consciència en la defensa dels nostres drets com a estudiants i persones des d’una perspectiva: socialista, feminista, independentista i ecologista.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Treballem per la construcció d’un marc educatiu pels Països Catalans. Amb aquesta finalitat, ens dotem de metodologies de treball per tal d’avançar en la transformació dels centres educatius, basant-nos en cinc grans eixos de reivindicació: l’ensenyament públic, popular, català, feminista i de qualitat.

CONSTRUÏM UN MODEL EDUCATIU…

Volem un ensenyament que garanteixi la igualtat d’oportunitats real per a totes i tots. Lluitem contra la mercantilització de la universitat perquè entenem que l’ensenyament públic ha de ser d’accés universal, gratuït i gestionat única i exclusivament per l’administració pública sense concessions ni intromissions de capital privat.

Defensem i treballem per un model educatiu transversal, multidisciplinari i integrador amb les dinàmiques socials que envolten instituts i universitats, amb un model pedagògic democràtic i participatiu que s’allunyi de la rigidesa tradicional, i que vagi encaminat a fomentar l’esperit crític.

Lluitem per acabar amb les desigualtats de gènere. Així, apostem per la coeducació, que és aquella feta des de la perspectiva de gènere. Reivindiquem, a més, el paper de l’ensenyament públic i popular per avançar cap a la normalització de la dissidència sexual i de gènere, envers el sistema cisheteropatriarcal hegemònic.

Treballem per un ensenyament en català, entenem que cada poble, per afrontar el propis reptes socials, culturals i econòmics té el dret a organitzar i regular el seu propi sistema educatiu. Lluitem per un marc educatiu dels Països Catalans i volem un ensenyament català tant en llengua com en continguts. La llengua catalana ha de ser la llengua vehicular de l’ensenyament.

Exigim un model educatiu que no mesuri la qualitat educativa exclusivament per la seva eficiència i rendibilitat econòmica, sinó que inclogui criteris acadèmics i de socialització del coneixement. Entenem que l’estudiant no pot ser tractat com una consumidora de coneixement o client, sinó com una persona en formació. Aquest ensenyament ha de partir i promoure models educatius racionals i científics, defugint dogmatismes.