QUI SOM?

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) som l’organització estudiantil de l’Esquerra Independentista, nascuda arran de la fusió de les organitzacions estudiantils Alternativa Estel i la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC) el primer de maig de l’any 2006.

Treballem amb voluntat d’esdevenir l’eina de totes les estudiants dels Països Catalans per la seva autoorganització, formació i presa de consciència en la defensa dels nostres drets com a estudiants de classe treballadora des d’una perspectiva: socialista, feminista, independentista i ecologista.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Treballem per la construcció d’un marc educatiu pels Països Catalans. Amb aquesta finalitat, ens dotem de metodologies de treball per tal d’avançar en la transformació dels centres educatius, basant-nos en cinc grans eixos de reivindicació: l’ensenyament públic, popular, català, feminista i de qualitat.

CONSTRUÏM L'EDUCACIÓ QUE VOLEM:

L’educació ha de ser entesa com un dret fonamental i universal. Per això, volem un ensenyament públic i gratuït, d’accés universal.
Lluitem contra la mercantilització de l’educació, defensem l’educació no com a mercaderia, sinó com a dret!

L’educació és un bé indispensable per al desenvolupament humà i l’emancipació de la classe treballadora.
Per això, defensem un ensenyament que fomenti l’esperit crític i al servei de la veritat i el coneixement, basat en la transmissió i generació d’aquest, i no dels valors del mercat.

Apostem per la coeducació com a metodologia educativa per promoure una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere i/o sexualitat.

Defensem una educació feminista perquè les aules, com a agents fonamentals en la socialització del gènere  la reproducció dels rols de gènere, són l’espai clau per construir una societat feminista.

Treballem per un ensenyament en català, entenem que cada poble, per afrontar el propis reptes socials, culturals i econòmics té el dret a organitzar i regular el seu propi sistema educatiu. Lluitem per un marc educatiu dels Països Catalans i volem un ensenyament català tant en llengua com en continguts. La llengua catalana ha de ser la llengua vehicular de l’ensenyament.

Exigim un model educatiu que no mesuri la qualitat educativa exclusivament per la seva eficiència i rendibilitat econòmica, sinó que inclogui criteris acadèmics i de socialització del coneixement. Entenem que l’estudiant no pot ser tractat com una consumidora de coneixement o client, sinó com una persona en formació. Aquest ensenyament ha de partir i promoure models educatius racionals i científics, defugint dogmatismes.