El 8M, Vaga General per la coeducació!

Les estudiants dels Països Catalans anem a la Vaga General del 8 de març! Perquè si volem transformar radicalment la societat, caldrà transformar radicalment les aules. Perquè si volem construir una educació feminista, caldrà lluitar, avui i cada dia, per un model autènticament coeducador!

L’escola és un pilar del sistema. Una eina imprescindible per imposar-nos des de ben petites què és de nens i què és de nenes. Per imposar-nos què o qui ens ha d’agradar, de què haurem de treballar en un futur o quin paper haurem de jugar per la societat. Per imposar-nos què hem de ser i com.

És en aquesta educació on regna la competició i l’individualisme, on sembla que les dones no hem fet res important en la història i on els professors abusen del seu poder impunement. Aquesta, ha creat un món en el qual ens seguim llevant amb notícies esgarrifoses de feminicidis i violacions, o seguim sense poder avortar ni decidir lliurement sobre el nostre cos, pressionat per la indústria estètica i els rols de gènere.

Per tot això, reivindiquem la Coeducació com el model transformador que ens permetrà posar la primera pedra per construir una societat feminista. Un model que reconeix les opressions existents i com es reprodueixen en les aules, des de les més explícites -com les agressions o els continguts docents- fins les més subtils -com la divisió sexual del treball o les dinàmiques sexistes i LGBT-fòbiques-. Un model que fins i tot ha d’anar més enllà de les aules, a qüestionar i transformar com ens relacionem als patis i passadissos.

Per uns Països Catalans independents, socialistes i feministes. Per una educació alliberadora i crítica per la classe treballadora. Caminem cap a la Coeducació, les estudiants anem a la Vaga General!