Incompetències 21

Un any més es celebren les Competències Bàsiques i les estudiants tornem a cridar al boicot.

Les Competències Bàsiques parteixen de criteris de l’OCDE, una institució que entén l’educació com ens que s’adapta al mercat i per tant als interessos dels rics. D’altra banda, les competències fomenten la competició entre estudiants i en molts centres les sotmeten a una gran pressió a canvi de bons resultats. Això es degut a que aquells centres en millors resultats obtindran beneficis de finançament durant el curs següent. Aquesta mesura va encontra de l’equitat i perpetua les diferències d’oportunitats entre centres.

Recordem que segons les resolucions d’inspecció la nota de les CCBB no pot influenciar en la nota final, aprovat, etc. Per tant, fer boicot a les incompetències no pot tenir repercussió en la nota final d’una estudiant o l’accés a la titulació de l’ESO d’aquesta.

Les estudiants fem un crida al boicot, #JoNoCompeteixo!

Addició sobre el finançament a l'argumentari d'Incompetències 2021