“La universitat, en català!”: una campanya per promoure i agilitzar les queixes lingüístiques dels estudiants

Neix una web perquè els estudiants universitaris de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià presentin una queixa si els seus drets lingüístics són vulnerats.

Plataforma per la Llengua, el SEPC i la FNEC són els impulsors de la campanya, que arrenca amb un manifest que reclama una sèrie de mesures als rectors.

“La universitat, en català!” és una nova campanya per facilitar les denúncies per vulneracions lingüístiques a la universitat i per sensibilitzar els estudiants dels drets dels catalanoparlants a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Impulsada per Plataforma per la Llengua, la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la campanya ofereix als alumnes una web perquè facin arribar les denúncies a través d’un senzill formulari que els posarà en contacte amb el servei de queixes de la campanya i amb el de la seva universitat.

A la web launiversitatencatala.cat, amb un tràmit de menys de cinc minuts, els estudiants hauran de facilitar el nom, un correu de contacte, la informació dels estudis i el nom de la facultat i la universitat on estudien. A més, hauran de seleccionar quin tipus de vulneració han patit i podran explicar el seu cas concret. El servei redirigirà els estudiants a una adreça concreta de la seva universitat per assegurar que segueixin el procediment establert per cada institució. A més, Plataforma per la Llengua es farà càrrec del tractament de les dades per fer un seguiment de l’evolució de les vulneracions i analitzar la situació global. Cada quadrimestre, les organitzacions impulsores publicaran un informe dels resultats.

Plataforma per la Llengua, FNEC i SEPC animen els estudiants a presentar-hi una reclamació quan alguna assignatura no s’imparteixi en la llengua que consta al pla docent, quan hi hagi una manca d’oferta d’assignatures en català als graus i als màsters i quan es vulnerin els drets lingüístics en qualsevol altre aspecte.

Un manifest reclama tres accions concretes als rectorats

La iniciativa també té per objectiu que els estudiants coneguin i prenguin consciència dels seus drets. Així, en un apartat específic de la web, s’informa del marc legal que els protegeix i es mostren exemples reals de testimonis que en denuncien l’incompliment. S’hi explica, per exemple, que a la universitat és un dret parlar i fer els exàmens orals i escrits en català, queixar-se a l’administració en cas d’una vulneració de drets lingüístics o rebre acollida per seguir els estudis en la llengua pròpia del territori.

La campanya també s’adreça als rectorats de les universitats. En un manifest al qual ja s’han adherit entitats de diferents parts del domini lingüístic, se’ls reclama tres mesures perquè els drets dels catalanoparlants quedin garantits. En primer lloc, se’ls demana que augmentin el percentatge d’assignatures ofertes en català, de manera que tots els graus i màsters ofereixin un 60% de grups de docència en català i que, en el cas dels graus, es tendeixi cap al 80%. També es reclama que s’exigeixi un nivell mínim de català en la contractació de personal docent i d’administració i serveis. Per acabar, els signants reclamen que els serveis lingüístics de les universitats disposin de recursos suficients per solucionar amb rapidesa els incompliments del pla docent, és a dir, els casos en què una assignatura prevista en català acaba impartint-se en castellà o en una altra llengua.  

La iniciativa pretén centralitzar la presentació i la gestió de les denúncies lingüístiques a les universitats. Per aconseguir arribar a tothom, es proposa que les entitats que ho vulguin s’afegeixin a la iniciativa com a col·laboradores, que contribueixin a difondre les accions i el material de la campanya i que afegeixin a les seves webs un enllaç a www.launiversitatencatala.cat