Qui som?

qui-som2

Qui som? El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) som l’organització estudiantil de l’esquerra independentista, nascuda arran de la fusió de les organitzacions estudiantils Alternativa Estel i la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC)Treballem amb voluntat d’esdevenir l’eina de totes les estudiants dels Països Catalans per la seva autoorganització, formació i presa de consciència en la defensa dels nostres drets com a estudiants i persones.

Els nostres objectius: Treballem per la construcció d’un marc educatiu pels Països Catalans, des d’una òptica d’esquerres. Amb aquesta finalitat, ens dotem de metodologies de treball per tal d’avançar en la transformació dels centres educatius, basant-nos en cinc grans eixos de reivindicació: l’ensenyament públic, popular, català, antipatriarcal i de qualitat.

On ens pots trobar? Tenim presència a tots els Països Catalans i som fruit de l’experiència de més de 25 anys d’associacionisme estudiantil independentista. Ens pots trobar a qualsevol de les universitats públiques dels Països Catalans i a més d’un centenar de centres de secundària.

CONSTRUÏM UN MODEL EDUCATIU…

  • Públic: volem un ensenyament que garanteixi la igualtat d’oportunitats real per a totes i tots, que ens permeti accedir al coneixement sense traves acadèmiques, burocràtiques ni econòmiques. Entenem que l’ensenyament públic ha de ser d’accés universal, gratuït i gestionat única i exclusivament per l’administració pública sense concessions ni intromissions de capital privat.
  • Popular: defensem i treballem per un model educatiu transversal, multidisciplinari i integrador amb les dinàmiques socials que envolten els centres educatius, amb un model pedagògic democràtic i participatiu que s’allunyi de la rigidesa tradicional, i que vagi encaminat a fomentar el pensament crític.
  • Català: treballem per un ensenyament on la llengua catalana siga la llengua vehicular. Entenem que cada poble, per afrontar els propis reptes socials, culturals i econòmics té el dret a organitzar i regular el seu propi sistema educatiu. Lluitem per un marc educatiu dels Països Catalans i volem un ensenyament català tant en llengua com en continguts. 
  • Feminista: apostem per la coeducació com a millor mètode educatiu. Entenem que només una educació feminista des de l’inici podrà trencar els ciments del cisheteropatriarcat hegemònic. Tanmateix, reivindiquem el paper de l’ensenyament per avançar en la normalització de les dissidències sexuals i la total inclusió en els plans docents de les dones i el col·lectiu LGTBI.
  • De qualitat: exigim un model educatiu que no mesuri la qualitat educativa exclusivament per la seva eficiència, sinó que inclogui criteris acadèmics i de socialització del coneixement. Entenem que l’estudiant no pot ser tractat com una clienta, sinó com una persona en formació. Aquest ensenyament ha de partir i promoure models educatius racionals, crítics, democràtics i científics, defugint dogmatismes. Els centres educatius han d’esdevindre espais d’emancipació de la societat que es vegin travessats per les lluites a les que aquesta s’enfronta.
  • Ecologista: leducació que volem ha de posar la vida al centre i l’ecologisme esdevé l’eina indestriable que defensa el desenvolupament d’aquesta d’una manera sostenible, mitjançant pràctiques que no malmetin els ecosistemes que ens sustenten. Apostem per una reducció de l’impacte ambiental dels nostres centres educatius, però tambe volem una educació crítica que rebutje postulats individualistes i liberals entorn este eix, que no posen fre al creixement il·limitat que promulga el capitalisme. Som anticapitalistes i aquest sistema suposa una amenaça a la vida constant.