Incompetències 2022

Les proves de les Competències Bàsiques van ser proposades des de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Entorn a aquesta es coordinen diversos estats, obeint els interessos empresarials, per a maximitzar el creixement econòmic. L’educació no hauria d’estar dictada per objectius de creixement econòmic sinó per la voluntat de crear una societat capaç d’entendre el món i transformar-lo. 

En les proves s’evaluen els coneixements que la OCDE considera importants. Veiem com les humanitats i la filosofia no s’inclouen en les proves, ja que el seu objectiu és fer de l’educació una fàbrica de treballadores sense pensament crític, preparades per a incorporar-se a les empreses.

Amb els resultats de les proves es creen rànquings. Els governs incentiven l’obtenció de bons resultats a les proves amb subvencions per a les millors puntuacions. Degut a les retallades i la necessitat d’obtindre més financiació, des de la direcció dels mateixos centres educatius s’incentiva l’obtenció de bons resultats a costa d’una pressió psicològica excessiva a les estudiants.

La voluntat de classificar les escoles per rànquings i beneficiar uns centres considerats “millors” que altres va en contra de l’ideal d’una educació pública, en la qual els esforços haurien d’anar dirigits a oferir la millor educació en tots els centres.

La competitivitat que es crea entre els centres repercuteix també en la qualitat de l’ensenyament: les docents han de centrar-se en preparar a l’alumnat per a aquestes proves. Així, se li trau encara més capacitat crítica a les docents ja que tenen més pressió externa sobre quins coneixements ha d’assolir l’alumnat i de quina manera els ha d’assolir.

Si creiem en la funció alliberadora de l’educació, si volem formar-nos per ser persones crítiques i preparades per incidir en el món, no li podem fer el joc al capital ni ens podem subordinar a les seves demandes. L’única cosa que podem fer és ser al costat de la nostra escola, la que volem, l’escola pública al servei de les classes populars.