La primera setmana d’exàmens presencials ve marcada per contradiccions i manca de planificació.

Malestar entre els estudiants de les universitats catalanes davant dels exàmens presencials.

Durant la última setmana les estudiants ens s’han vist obligades a assistir a exàmens presencials després de tot un semestre de docència en línia. La presencialitat dels exàmens respon a l’acord que van prendre les Universitats amb el Procicat, on el passat mes d’octubre es va pactar tronar a la docència en línia a canvi de poder fer els exàmens finals de manera presencial.

Com a resultat, els estudiants s’han trobat uns exàmens presencials mal planificats i que no han garantit les mesures de seguretat suficients. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ha estat treballant sota l’objectiu d’aconseguir uns exàmens segurs a través de la negociació amb rectorats, òrgans de govern, recollides de signatures, etc.

D’altra banda però, el SEPC segueix mantenint l’objectiu de garantir una presencialitat segura. El sindicat afirma que s’ha de prioritzar la presencialitat segura per dues qüestions. Garantir l’equitat social, no tot l’estudiantat gaudeix de les mateixes eines i dels mateixos recursos a l’hora de seguir la docència des de casa. I garantir la màxima qualitat educativa, a través de la relació directa entre companyes i professores, l’accès a materials específics, etc.

El SEPC aposta per uns exàmens segurs i una presencialitat segura, que només serà possible a través d’una bona planificació.