Des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) habilitem aquesta bústia per tal de recollir i denunciar de manera conjunta les agressions masclistes i LGBT-fòbiques que les estudiants patim als nostres centres educatius.

La violència masclista i LGBT-fòbica a les aules no és una realitat aïllada, sinó que és fruit d’un desinterès que prioritza la productivitat dels centres educatius i la promoció d’una falsa imatge d’inclusió, enlloc de garantir els drets i llibertats de les persones LGBT en l’àmbit escolar. La manca de formació, de recursos i la passivitat del professorat, de la mà de l’existència de protocols contra agressions inefectius o directament inexistents, dificulten l’abordatge de  les discriminacions per raó de gènere o orientació sexual.

Els centres educatius han de ser promotors de la igualtat d’oportunitats de les estudiants i de la lluita contra el masclisme i la LGBT-fòbia. Davant d’això, només hi ha un camí: defensem-nos!

Aquesta bústia, pretén oferir un espai d’anonimat per tal de poder denunciar i visibilitzar agressions viscudes i observades en l’àmbit escolar, per tal d’activar el suport mutu i oferir eines sindicals i d’acompanyament encaminades a erradicar el masclisme i la violència LGBT-fòbica de les nostres aules.

També podeu contactar-nos mitjançant el correu [email protected], per tal de demanar ajuda o suport en la denúncia i gestió de les agressions: no esteu soles!