8M. Les estudiants amb la Vaga General Feminista!

La vaga general és una eina històrica de la classe treballadora per a protestar contra un sistema que es basa en l’explotació i la dominació d’aquesta. Les dones treballadores, doblement oprimides, hem decidit un any més fer d’aquesta la nostra arma per a reivindicar-nos lliures i combatives.

En aquesta vaga general feminista volem tornar a fer palesa la necessitat de lluitar contra un sistema capitalista i patriarcal feroç que ens redueix a mercaderies. En el treball productiu, som víctimes de la feminització de la pobresa i d’una precarització extrema constant. Una vegada fora del treball remunerat, hem d’assumir la doble jornada que suposa el treball reproductiu que se’ns és assignat pel simple fet de ser dones. La doble explotació diària s’intensifica amb la mostra de violències masclistes que patim contínuament. Ens trobem en un sistema que ens explota, mutila i aniquila però que, alhora, ens necessita per a mantenir-se viu. És aquesta la contradicció del capitalisme patriarcal, i és aquest l’escenari persistent contra el qual ens encarem i lluitem.

Les estudiants, conscients i víctimes d’aquesta realitat, ens sumam a la vaga general per a lluitar, colze a colze amb les treballadores de les universitats i centres educatius, per una educació feminista, de totes i per a totes. Com a estudiants, estem fartes de patir violències masclistes i LGBTIfòbiques, motiu pel qual exigim l’aplicació de protocols actualitzats, segurs i efectius a tots els centres educatius, tant universitaris com de secundària i FP. Aquesta violència masclista i LGBTIfòbica impregna tot el sistema educatiu, provocant una manca de perspectiva de gènere constant als plans docents. Ens volem presents als llibres i a les aules i no permetrem que el professorat segueixi fomentant els rols de gènere tradicionals, com tampoc tots els estereotips sexistes i heteronormatius que ens redueixen a màquines de (re)producció de mà d’obra.

El futur de les joves i estudiants no és esperançador, ja que la feminització de la pobresa i el sostre de vidre van lligats quan es tracta de les treballadores a les universitats i centres educatius. El treball de cures és relegat a les dones, motiu pel qual hi són presents en les etapes educatives de les més joves, però van desapareixent a mesura que augmenten els llocs de responsabilitat i poder: la majoria de càtedres i llocs de direcció són ocupats per homes. No es tracta només d’una qüestió de barreres d’accés laboral, sinó que ens paguen menys per la mateixa feina, se’ns exigeixen més mèrits per accedir a llocs de responsabilitat i ens infantilitzen, cosifiquen i sexualitzen. Davant aquesta situació, les treballadores es troben precaritzades, disminuint així la qualitat de l’educació que rebem.

Aquest sistema educatiu que perpetua i reprodueix la ideologia capitalista i patriarcal ens interpreta incrèdules i, una vegada ens ha permès accedir a l’educació, no s’ha adonat que ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Apostem per la construcció d’un model coeducatiu en el qual puguem créixer al marge dels rols de gènere des de la infància i que defugi de la segregació de l’alumnat per sexe. La coeducació es basa en la visibilització de les dones en totes les matèries, l’educació sexual en igualtat i llibertat i la lluita contra la violència masclista i LGBTIfòbica.

Les estudiants, a les aules i als carrers, decidim aturar-ho tot, reivindicar-nos lliures i amb vides dignes i rebels contra un sistema opressor que ens oblida, invisibilitza i ataca constantment. Volem trencar amb aquest sistema i, per a fer-ho, necessitam organitzar-nos per a ser moltes més i més fortes, i així construir l’educació que volem. Per això diem: les estudiants amb la vaga general feminista!