És l’hora, fem-la pública!

És l’hora, fem-la pública!

Les estudiants partim aquests curs d’un principi convuls: ha estat una ocupació a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, dues vages generals i una estudiantil i un referèndum d’autodeterminació el que hem viscut aquest primer semestre. Hem demostrat que el moviment estudiantil està i estarà amb el procés d’alliberament del nostre poble, que serem on faci falta i seguirem treballant per construir la República.

Ara, però, ens calem dir moltes coses. Ens cal dir que toca construir la República de la mà d’un nou sistema educatiu a tots els instituts i universitats dels Països Catalans, i és per això que creiem que lluita a les aules i als carrers ha de ser l’element central per tal aconseguir-ho. Ara, és l’hora de l’educació, és l’hora de les estudiants: és l’hora de passar a l’acció per fer-la pública.

Fem-la pública perquè la pública som les dones: per una educació feminista, apostem per un sistema coeducatiu que fomente la participació de les dones en tots aquells espais masculinitzats i revertisca els rols de gènere i les conseqüències del patriarcat.

  • Exigim com a mesura urgent i pal·liativa la creació de protocols de prevenció, detenció i actuació contra violències masclistes en tots els centres educatius.
  • Cal eliminar els concerts a totes aquelles escoles que segreguin per sexe.
  • Incloure en els plans docents totes aquelles dones que han estat silenciades i oblidades per patriarcat, així com fer que l’educació tinga una perspectiva de gènere i contribuïsca a avançar cap a la igualtat efectiva en tots els seus aspectes.

Fem-la pública perquè la pública és en català: per una educació que utilitze la nostra llengua com a llengua vehicular i central al sistema educactiu dels Països Catalans i que en facilita l’aprenentatge a tot l’alumnat. La contínua imposició del castellà i d’altres llengües, com l’anglès, als plans docents o a l’administració, en detriment del català, no és més que un intent de fer-lo desaparèixer o de relegar-ne l’ús a grups exclusius. Com a base de la cultura cal mantenir viva la llengua catalana, i posant-la a la disposició de tothom per tal que sigui realment un element socialment cohesionador.

  • Cal revertir la situació donada a les universitats, on cada vegada són menys les classes que s’imparteixen en català arribant fins solament al 58’6% d’aquestes arreu dels Països Catalans.

Fem-la pública perquè la pública som nosaltres: per una educació que permeta l’accés i reverteixi la precarització un cop dins de les classes populars, a la vegada que es democratitzin els espais de governança d’aquestes per fer de les estudiants un actor amb capacitat de decidir sobre la universitat. Cal eliminar tot obstacle econòmic i social que ens exclogui de l’educació, especialment de la superior, i cal reivindicar el paper emancipador d’aquesta per a la classe treballadora, per a no oblidar-nos que poder formar-nos és un dret, i que és el coneixement allò que ens fa lliures. De la mateixa manera, també hem de combatre el model d’educació elitisa i mercantilitzada al qual ens han arrossegat les polítiques neoliberals aprovades en els darrers anys, per tal d’evitar posar en mans de les empreses privades la capacitat de decisió sobre l’educació.

  • Exigim la rebaixa del preu de matrícula i l’equiparació real de preu entre màsters i graus, independentment del tipus de màster o de la quantitat de crèdits que el composen, com a mesures urgents per pal·liar les conseqüències de les retallades i de la pujada del 66% de les taxes del 2012.
  • Cal reformular els espai de representació de la comunitat educativa a les universitats com Claustres i Consells de Govern perquè siguin espais on es permeti tenir debats reals sobre les polítiques universitàries, així com que fer-los espais vinculants que donin veu a l’estudiant organitzat.

Fem-la pública perquè la pública són recursos: per una educació finançada de manera justa i equitativa, que ofereixi els recursos necessaris per als sous dignes de les treballadores, així com per a la investigació i la recerca, les instal·lacions i la garantia de qualitat de l’ensenyament. Volem una única línia, 100% pública i desvinculada d’interessos privats, una única escola per a tothom, on imperi la diversitat d’alumnat i professorat, on poder aprendre en condicions i sense aules massificades. Volem fora les empreses i els interessos privats de les aules, així com de l’Església a l’educació secundària.

  • Establir el 6% que demana la LEC als centres educatius de primària i secundària, tal i com reclama la comunitat educativa.
  • Eliminar els concerts que ofereix el Govern a les escoles privades, per redirigir tots aquests diners a la xarxa pública, així com aquelles que tenen vincles amb l’Esglèsia catòlica.

Fem-la pública perquè la pública és catalana: per una educació catalana, les estudiants defensem la nostra educació front els continus atacs de l’Estat Espanyol, sent-ne l’aplicació del 155 el més recent, que ha perseguit el professorat i les estudiants arreu del territori.

  • Defensem el model d’escola catalana nascut de la lluita de la comunitat educativa després del franquisme. Una escola catalana on el català n’és la llengua vehicular, la llengua de socialització per a l’alumnat, per al professorat, per a les treballadores dels centres, per a tothom. On aquesta és un element socialment cohesionador i d’acollida per a les persones d’arreu. Defensem una escola que agermana, que és i ha de ser democràtica, i que no entén la cultura catalana sense la inclusió real i completa de totes les persones que viuen en aquesta terra.

És l’hora de les estudiants i és l’hora de l’educació: tornem als carrers i FEM-LA PÚBLICA!

 

WhatsApp Image 2018-02-19 at 20.10.15