Les reformes de Governança arriben a la UPF

Avui 12 de març de 2015, el rectorat de la UPF ha volgut celebrar el claustre amb caràcter extraordinari per tirar endavant, entre d’altres despropòsits, el nou reglament del claustre. En aquest esmentat nou reglament, la mesa tindrà total llibertat per desestimar les mocions que es sotmetran a votació, tot tallant de soca-rel l’esperit originari del Claustre.

Els i les estudiants claustrals demanem el vot contrari a la iniciació d’aquesta reforma pels següents motius:

  1. Considerem que amb aquesta reforma s’obre la porta a que la Mesa del Claustre veti les mocions que li siguin incòmodes d’una manera arbitrària i injusta.
  2. Concebem que la Mesa del Claustre ha d’ésser un òrgan tècnic que vetlli per ordenar la sessió i que totes les mocions presentades compleixin amb els requisits formals. Pel que fa al contingut, ha d’actuar d’acord amb l’art.45.g dels Estatuts de la UPF que permet debatre en el claustre tots aquells assumptes que afectin a la comunitat universitària. Creiem que els Estatuts de la UPF ja delimiten suficientment bé el contingut de les mocions i no cal afegir noves limitacions.
  3. Entenem que si acceptem aquesta reforma, perdem autonomia universitària ja que cada vegada es dota de més poder al Consell Social en detriment d’altres òrgans més representatius com el Claustre.

També cal recordar els lamentables fets del Claustre del juny de l’any passat on la Mesa del Claustre va vetar certes mocions d’una manera arbitrària i dèspota, no permetent que es debatessin en el claustre. Segons el parer dels i les estudiants claustrals, si tirem endavant aquesta reforma estarem limitant encara més el debat en el Claustre i en el sí de la comunitat universitària.

Per tots aquests motius, els claustrals de les diferents organitzacions i assemblees de la Universitat Pompeu Fabra hem votat NO al punt de l’ordre del dia que contemplava aquestes modificacions i treballarem perquè els efectes d’aquestes es reverteixin i, alhora, no s’aprofunditzi en el procés d’eliminació de la democràcia i participació de la comunitat universitària en els òrgans de governs de la nostra universitat.