Contra la incompetència: desobediència. Diem NO a les Competències Bàsiques!

Les proves de les Competències Bàsiques són una eina del Departament d’Ensenyament de la Comunitat Autònoma de Catalunya per tal d’avaluar la capacitat de les alumnes en cada matèria i extreure’n el rendiment de cada centre. L’objectiu inicial, previ a l’aprovació de la LOMQE i desplegat a la LEC, era determinar el nivell de cada un d’ells (sense repercutir en la nota de les estudiants), de manera que cadascun pogués millorar per si mateix. Un mètode d’autoavaluació i possibilitat de millora.

Les estudiants estem en contra d’aquestes proves perquè:

  • A partir de l’aplicació del la LOMQE s’acaben distribuint subvencions econòmiques als centres amb millors resultats en lloc de fer-ho a aquells més necessitats. Les estudiants ho entenem com un premi que ha deixat de banda l’objectiu de millora de la qualitat de l’ensenyament, passant a ser únicament un criteri d’inversió econòmica desigual i injust.
  • Els resultats de les proves fomenten la competitivitat entre els centres, tot creant una divisió entre els “bons” i els “dolents”. Entenem que ha de ser la cooperació entre aquests el que ha de regir les relacions entre centres i, en cap cas, la competició basada en resultats

CompetènciesPer aquests motius fem una crida a l’alumnat que s’examinarà els dies 10 i 11 de febrer a boicotejar les proves. L’experiència passada, quan diferents nuclis i centres educatius van declarar-se insubmisos i van deixar en blanc les proves, va demostrar que som capaces de desobeir, defensant el model educatiu en què creiem i pel qual lluitem.

L’educació pública, popular, antipatriarcal, en català i de qualitat que defensem no es construeix a partir dels criteris avaluadors marcats econòmicament.

LES ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA DIEM NO! A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Principat de Catalunya, gener 2014