El Vicerrector de la URV imputat per la Fiscalia Anticorrupció

Assenyalen Francesc Xavier Farriol i 53 alts càrrecs més del consell d’administració de Catalunya Caixa per un delicte d’administració deslleial l’any 2010.

 

farriol imatge

El passat dijous 5 de setembre la Fiscalia Anticorrupció va fer pública la denúncia que implicava a tot el consell administratiu de les diferents caixes que van esdevenir la fusió a Catalunya Caixa. Parlem de Caixa Catalunya, Caixa Manresa i Caixa Tarragona (d’on formava part del consell F.X. Farriol), per haver participat en els consells que van aprovar les esmentades retribucions desproporcionades, tot això en un moment on entrava en fallida l’entitat i, per altra banda, es demanaven injeccions de diner públic per a rescatar-la.

Aquests fets tenen gran rellevància dins la universitat ja que, en primer lloc no és el primer escàndol que esquitxa a membres de la junta a la nostra universitat. Noms com Lluís Arola (ex-rector de la universitat) detingut i amb càrrecs o el d’Àngel Cunillera (ex-Consell Social de la URV), ambdós imputats per casos de corrupció i rellevats dels seus càrrecs per les denúncies en el cas SHIROTA i INNOVA respectivament.

En segon lloc, perquè en aquest cas, F.X. Farriol continua exercint el seu alt càrrec dins la universitat, i dins l’ajuntament de Vila-seca per CiU, sense cap mena de comunicat ni al•lusió al respecte tot i tindre plaça pública.

En darrer lloc també volem manifestar l’encobriment per part de l’actual rector Francesc Xavier Grau que, en el cas que aquests esdevinguin culpables, en seria principal còmplice i encobridor ja que la URV té participacions a Shirota Functional Foods (SFF).

Donats aquestes circumstàncies el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans volem manifestar que:

  • Lamentem profundament que l’actual rector F.X Grau només hagi informat a la comunitat estudiantil pels mitjans de comunicació i quan ja no ha tingut més remei.
  • Condemnem enèrgicament que hagi volgut amagar i silenciar sistemàticament els fets.
  • El Sr. Farriol hauria d’aclarir davant la comunitat educativa, com a Vicerector d’Organització i Recursos de la URV, quin és el seu grau d’implicació i fer les aportacions pertinents per la relació entre el seu càrrec a Caixa Tarragona i a la URV.
  • Un alt càrrec imputat en trames de retribucions desproporcionades i abús de càrrec no pot pertànyer al consell de direcció de la universitat.
  • El seu silenci no fa més que augmentar les hipòtesi abans argumentades.

 És per tot això que el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans exigim:

  • Un aclariment públic, obert i argumentat davant la comunitat educativa.
  • El cessament temporal i immediat com a membre del consell de direcció fins que es resolgui el cas.
  • La inhabilitació indefinida a l’hora d’exercir un càrrec públic en cas d’esdevenir culpable i reparació de danys morals a l’entitat pública.
  • El cessament de rector en cas que els imputats esdevinguin culpables.

 

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans – Universitat Rovira i Virgili,

25 de novembre 2013