El 28N, #RecuperemElClaustre!

Tradicionalment el moviment estudiantil ha participat dels diferents òrgans consultius i de decisió del sistema de governança de les universitats (Consells de Govern, Consells Socials, Claustres…) per tal d’incidir a la seva realitat més propera: facultats, campus… Aquesta voluntat de ser partíceps dels processos de decisió i de ser un actor més, considerat per igual dins la comunitat universitària, xoca frontalment amb la poca transcendència real que té el pes de la opinió estudiantil davant els altres estaments universitaris.

Cal entendre que ens trobem en un procés de reforma estructural, de canvis que transformen l’essència de la governança universitària actual en un model, emmirallat en l’americà, molt més vertical i que expulsa a les estudiants dels ja pocs espais de decisió als quals podem accedir actualment. Així es recull en diversos documents europeus i estatals com l’Estratègia Universitat 2015, però també autonòmics com comissions de la Generalitat de la CAC o d’universitats concretes com la Universitat de Barcelona.

Així doncs, les estudiants veiem com poc a poc se’ns priva de la participació dels pocs espais on se’ns permetia dur la nostra veu, tot i ser poc funcionals en si mateixos. Entenem que la lluita per l’educació que volem desborda i transcendeix el marc institucional i legal actual. Que la nostra aposta és per l’autoorganització estudiantil, en assemblees d’estudiants però també de professores i treballadores com a espais legítims de decisió i organització de la vida universitària. Tanmateix, també entenem que no podem restar passives mentre hi hagi companyes a qui els costa o no poden pagar la matrícula, mentre hi hagi professores acomiadades o treballadores explotades.

És per això que un cop més participarem del Claustre de la UPF, com ja venim fent de fa anys, per recuperar allò que és nostre i que a marxes forçades, al ritme frenètic els interessos del capital, ens estan robant. Enguany comptarem amb tres claustrals més, que el darrer any han assumit aquest càrrec donada la finalització dels estudis de tres claustrals antics que ha fet que entressin els tres següents amb més vots, tots tres del SEPC.

Així doncs, els claustrals del SEPC a la UPF juntament amb les companyes de les assemblees de facultat on participem durem la veu del moviment estudiantil organitzat i de base a aquests espais actualment allunyats de la nostra realitat per així ser un altaveu de les estudiants de les universitats catalanes i de les classes populars dels Països Catalans. En conseqüència, presentarem i defensarem les següents mocions al Claustre:

– Per la creació d’un fons de beques per estudiants de màster que garanteixin accés i permanència
– Garantir una oferta pública de màsters en totes les disciplines que s’imparteixen
– Fraccionament de matrícules en suficients terminis com per assegurar que totes les estudiants puguin pagar-la
– No renovació del contracte amb el Banc Santander
– Eliminar el cobrament de taxes administratives a les estudiants
– Incrementar els ingressos per part centres adscrits als pressupostos de la UPF
– Garantir l’habitatge a preus raonables a tot l’estudiantat de fora de Barcelona
– Suprimir el pagament de crèdits de les pràctiques curriculars
– Promoure un conveni interuniversitari per la remuneració de les pràctiques curriculars.
– Millorar les condicions laborals de les pràctiques extracurriculars.
– Congelació i posterior recuperació de l’expedient acadèmic dels estudiants que hagin de deixar els estudis per problemes econòmics.
– Ampliació del fons de beques propi en la dotació i les condicions per rebre beca. Que el pressupost del CEUPF del cursos que ha estat inactiu vagi a ampliar aquest fons entre d’altres fonts de recursos.
– Transparència i accés a totes les dades econòmiques de la Universitat.
– Contra els preus abusius del bar.
– Perque s’oferti menjar sense gluten al bar.

#RecuperemElClaustre, per tots els mitjans,
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Pompeu Fabra (Ciutadella – Poblenou)

upffffffff