En marxa el moviment estudiantil, enfortim la lluita alliberant espais

L’Assemblea Interuniversitària, en la qual conflueix el moviment estudiantil universitari de la ciutat de València, ha aconseguit una fita important; aquest fita ha consistit en alliberar un espai que es trobava en desús i en continua degradació. L’espai alliberat és una part d’una cafeteria que fou tancada degut a una voluntat de lucre i ànim de l’antiga gestoria, aquesta va decidir tancar-la degut a una baixa ‘rendibilitat’ econòmica.

Considerarem en primer lloc, que les cafeteries a la Universitat no han de cercar una rendibilitat econòmica, sinò que han de ser espais on les estudiants puguen trobar un servei accessible i proper, propi d’una cafeteria universitària. L’Assemblea Interuniversitària, en la qual el SEPC participa activament ha decidit ocupar aquest espai per organitzar-se i formar-se. Aquesta nova eina serà un espai autogestionat, a partir del qual impulsar la lluita estudiantil.

Ja a partir del primer dia de vida d’aquest projecte vam organitzar activitats (Xerrada sobre la repressió) i la resta de la setmana trobem una agenda farcida d’actes i activitats. Aquest espai conegut com Ca’ L’Estudiantat es troba en el punt neuràlgic del campus de Blasco Ibañez i les estudiants el considerem com un projecte a defensar per combatre la despolitització i la por que planejen per la Universitat.

No enaltim aquest espai com un capritx ni com un desig llunyà sinó, és un espai lliure, autònom i propi per a l’estudiantat. ‘Ca l’Estudiantat’ serà una eina en pro de la Universitat Pública, aquesta eina serà necessària per anar més lluny davant la hostilitat generada per un govern central i autonòmic que ha vist de la Universitat Pública l’enemic a combatre. Aquest espai caldrà crear-lo, és tan sols l’inici i cridem a tota la massa estudiantil a fer-lo seu; des de l’entusiasme, la organització i la intel·ligència.

No som sinò, subjectes que responem a la necessitat que la Història ens ha creat, la necessitat de ser i de fer per tot allò guanyat, i la obligació de fer avançar el moviment estudiantil.
FEM UNA CRIDA A LA UNIVERSITAT ON ENALTISCA LA SEUA RESPONSABILITAT I TOLERÀNCIA PER RESPECTAR AQUEST ESPAI DE LLIBERTAT, DES D’ON ES COMBATRÀ LA DESCULTURITZACIÓ I LA DESPOLITITZACIÓ EN LA QUAL ESTEM IMMERSOS.
PERQUÈ LA PRESA D’ESPAIS PROPIS ÉS UNA OBLIGACIÓ, PER MOLTS ANYS, I PER MOLTES VICTÒRIES PETITES COM LA DE HUI.
Entre totes alliberem espais, entre totes creem poder popular!