[VAGA 9F: Des dels Instituts, tombem la LOMQE!]


Des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) seguim amb la convocatòria de vaga d’estudiants per aquest 9 de febrer arreu dels Països Catalans.

Clarifiquem que les estudiants tenim unes demandes pròpies que encara no s’han resolt. En tant que la LOMQE –Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad de la educación- segueix en peu, la vaga d’aquest dijous segueix convocada.

Els motius principals pels quals animem a tot l’estudiantat de secundaria dels Països Catalans a sumar-se a la convocatòria de vaga i a participar de les mobilitzacions a les diferents parts del nostre territori el proper 9 de febrer son els següents:

  • Per la democràcia als centres educatius.

Amb l’aprovació de la LOMQE disminueixen les funcions executives dels consell escolars (a imatge i semblança de l’empresa privada i amb la conseqüent pèrdua de democràcia interna).

  • Per un sistema educatiu propi que ens permeti decidir sobre el contingut del nostre currículum.

En la LOMQE es reforça la postura del coneixement des d’una visió instrumental i no crítica. S’eliminen assignatures com educació per la ciutadania i introdueix el caràcter avaluable de la religió així com l’intent de fomentar “l’esperit emprenedor” des de ben petits. D’altra banda, es produeix la re-centralització del currículum que gairebé queda per complet en mans de l’estat espanyol al marge de decisió en continguts per part de les Comunitats Autònomes.

  • Per estudiar plenament en català.

L’àmbit lingüístic és un dels terrenys més evidents de la voluntat re-centralitzadora de la llei. La disposició número 38 de la LOMQE estableix que les Administracions educatives han de garantir el dret dels alumnes a rebre ensenyament en castellà. Això clarament es tracta d’una invasió i un atac frontal a la nostra llengua.

  • Per un sistema educatiu inclusiu.

La introducció de proves estandarditzades i obligatòries en diversos moments del procés d’escolarització respon a la lògica de convertir el sistema educatiu en una cursa d’obstacles creant un procés selectiu entre els estudiants que poden arribar a una determinada meta i els que no. Les proves de l’últim curs de la ESO i del Batxillerat es fan necessàries atès que sinó l’alumne no obtindria el títol de graduat.

A més el contingut d’aquestes proves serà prèviament establert per part del govern de l’Estat Espanyol per assegurar l’assoliment d’uns coneixements comuns a tot l’alumnat de l’Estat, per tant, es tracta d’una imposició de continguts i homogeneïtzació arreu del territori.

  • Per la cooperació entre centres educatius.

La LOMQE fomenta la competició entre centres escolars enlloc de la cooperació per millorar l’oferta de l’ensenyament en el sentit que els centres podran publicar les notes dels seus alumnes sense fer referència a condicions com el context socioeconòmic dels alumnes fent això que les famílies tinguin informació estratègica alhora d’escollir centre i fomentant les diferencies socials a l’aula. Pot acabar amb la segregació i estigmatització d’algunes escoles.

  • Per la cooeducació.

Sota el suposat principi de la “llibertat d’ensenyament” la LOMQE finança amb recursos públics l’escola que segrega per raons de sexe reforçant així la idea d’una “doble cultura” masculina i femenina fomentant les desigualtats i alhora no tenint en compte que en la diversitat de l’alumnat és on hi trobem una font de riquesa i aprenentatge. Sense una educació en varietat, no es pot aprendre de la diferència.

  • Per la visibilització de les diferents identitats de gènere i sexuals.

La LOMQE no fa cap al·lusió i en conseqüència, invisibilitza, les diversitats d’identitat de gènere i sexuals. En canvi, sí que fa referència a les diferencies entre alumnes pel que fa als teus talents, les seves habilitats i les seves expectatives. És fonamental el reconeixement de la diversitat afectivo-sexual per la superació de comportaments masclistes dins i fora de les aules.

Amb tot, la LOMQE passa a concebre l’educació no com un bé públic i un dret de tots els ciutadans sinó un bé privat al servei dels interessos i les demandes del mercat.vaga-de-secundaria

 

Per tot això, ens reafimem en que des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ens comprometem a seguir amb la lluita contra la LOMQE així com qualsevol atac espanyolista a la nostra educació.

Volem construir un marc educatiu propi i únic als Països Catalans i aquest passarà inevitablement per una educació pública, popular, catalana, de qualitat i feminista.

 

Des dels Instituts, tombem la LOMQE!

9F les estudiants cridem a la VAGA!