Daily Archives: 30 abril 2014


Arriba la IV Trobada d’Estudiants de Dret dels Països Catalans!

  El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, en consonància amb el marc nacional que treballem i amb coherència amb l’impuls de l’autoformació més enllà dels limitats i caducs Plans Docents resultants de l’aplicació del Pla Bolonya; tornem a ser partíceps de l’organització de la IV Trobada d’Estudiants de Dret dels Països Catalans. De la mateixa […]

IVTrobada