[Berga] Que no decideixin per nosaltres! Pla de Representació Estudiantil


Des del nucli del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de Berga, fruit d’una anàlisi sobre les possibilitats reals que tenim els estudiants d’expressar-nos com a col·lectiu en cada decisió que ens afecta, hem arribat a l’òbvia conclusió que la representació estudiantil al centre es troba en un estat, per definició, degradat i precari.

  • El representant dels estudiants, present al Consell Escolar, en cap cas aporta una visió dels estudiants en conjunt, ja que la seva veu no es fonamenta en el debat dels estudiants, mancant, així, qualsevol tipus d’efectivitat. En definitiva, considerem que l’actualrepresentant dels estudiants és un càrrec merament simbòlic, postís i inútil, sobre el qual es recolza, còmodament, l’estructura institucional educativa de l’Estat.
  • El delegat de cada classe té un convenciment nul entre els estudiants. No adopta la pràctica de l’assemblearisme entre els seus companys i companyes, fet que, certament, dificulta o, més aviat, impossibilita tot tipus de representació real. Les seves competències i responsabilitats exigides es veuen relegades a simples tasques de comunicació i informació sobre aspectes poc rellevants. El seu funcionament està caracteritzat pel descrèdit.

En conclusió, actualment la representació estudiantil a l’Institut Guillem de Berguedà no existeix. La impossibilitat dels estudiants per decidir sobre el que ens afecta deriva en una actitud social passiva.

Una nova proposta: el Pla de Representació dels Estudiants (PRE)

És per tots aquests motius que des del SEPC hem vist la necessitat de confeccionar un nou model de representació estudiantil real i de qualitat, fonamentat en la total i necessària pràctica de l’assemblearisme, amb l’objectiu de portar -lo a la pràctica al centre abans que finalitzi el curs 2013/2014.

La base del PRE seran assemblees per classes que, a la vegada, escolliran cadascuna un representant (sense necessitat que sigui l’actual delegat). Aquests representants, més un o dos representants dels sindicats estudiantils amb presència al centre, es reuniran per posar en comú les resolucions de cada classe (així, s’obté el mateix efecte d’una assemblea general de tots els estudiants de l’Institut) i, d’entre aquests representants, un de cada cicle d’ESO (2), un de BAT i un de CFGM, més un representant dels sindicats estudiantils presents al centre (actualment, només el SEPC) es reuniran, finalment, amb la direcció.

Podeu consultar el PRE AQUÍ.