[Revertim les retallades, passem a l’ofensiva!]

Un any més, la comunitat educativa als Països Catalans segueix sent víctima d’unes polítiques que mostren la voluntat de seguir augmentant les dificultats d’accés al sistema educatiu a les classes populars.   

Aquest curs hem tornat a veure com segueix disminuint la inversió en educació arreu del territori. Així, tant el País Valencià, com al Principat i les Illes Balears, es troben per sota de la mitjana espanyola (915€ per habitant). De fet, Catalunya es troba en 12a posició, amb 890€ de despesa per càpita. La segueix el País Valencià, amb una inversió en educació de 867€ per habitant; i Les Illes Balears són, després de la comunitat de Madrid, el territori on menys s’inverteix per habitant en educació, només 831€.

Aquestes dades, doncs, no afecten només a les estudiants, sinó que el professorat també se segueix trobant en una situació de precarietat laboral que influeix directament en la qualitat de l’educació. L’explotació del professorat és una realitat tant a les aules de primària i secundària com a les universitats. En el primer cas, s’han rebaixat els salaris de les professores i  professors un 5% i un 7,1%, respectivament. A les universitats és el 50% dels docents qui es troba en una situació de precarietat, cobrant entre 300 i 1.200 euros bruts mensualment. Un context d’infrafinançament pressupostari que ha anat en detriment de la qualitat de l’educació, així com de les condicions de la comunitat educativa que ha perjudicat greument l’educació pública.

Les polítiques de privatització i mercantilització de l’educació que han permès que aquesta situació es perpetuï any rere any, però, no són imposades exclusivament per part de l’Estat Espanyol amb la complicitat dels governs autonòmics. Així doncs, sabem que no ens trobem en una situació aïllada i casual, sinó que el sistema educatiu que ens exclou del mateix, forma part d’una estratègia que va encapçalar el Pla Bolonya i que es vol desenvolupar amb el 3+2 i l’EU2020.

Des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans no ens queda altra que rebutjar i condemnar aquestes reformes que volen convertir les estudiants en mercaderies a l’abast del sistema capitalista europeu i transformar-nos en mà d’obra oprimida tant en l’àmbit econòmic com ideològic, augmentant les taxes i aplicant lleis com la LOMQE, que permeten la substitució d’assignatures crítiques o creatives per d’altres relacionades amb el lliure mercat. Un dia a dia on s’aguditza la situació de l’educació a les mans del mercat, i a les estudiants com a mà d’obra qualificada per a ser explotada.

Ens trobem amb unes aules massificades a secundària, amb un professorat precaritzat i amb la implementació de matèries que converteixen l’educació secundària a imatge i semblança de l’empresa privada (introduint assignatures com “emprenedoria” enlloc de “educació per la ciutadania”). Ens trobem amb el desplegament de la LOMQE, que homogeneïtza els continguts impartits arreu de l’Estat sense tenir en compte les particularitats de les nacions omprimides, i amb la consolidació i el manteniment de les escoles que segreguen per sexe obrint la porta a la privatització dels ensenyament secundaris. Ens trobem amb un atac frontal a la nostra llengua, el català.

Ens trobem front unes universitats amb preus estratosfèrics, que perpetuen i influeixen en els factors socioeconòmics que elititzen l’educació. Amb un govern al principat, que tot i haver-hi una moció aprovada que demana la rebaixa del 30% de les taxes universitàries, segueix el seu immobilisme i nul·la voluntat política d’aplicar-ho. Després de que en els darrers 6 anys, l’efecte combinat del canvi dels plans d’estudis i les successives modificacions del sistema de preus hagi encarit entre un 69% i un 291% el preus dels estudis universitaris reals. Mentrestant, el sector financer ofereix préstecs bancaris a les estudiants per pagar-se l’ensenyament superior.

Ens trobem amb una Formació Professional amb convenis que promouen, com és el cas de les titulacions de FP dual, pràctiques no remunerades en empreses privades amb convenis per a que aquestes se’n beneficiïn a l’esquenes de l’explotació de l’estudiant. Unes FP que impliquen als sectors empresarials en el disseny i l’oferta dels programes curriculars.

Per tot això, un any més, les estudiants dels Països Catalans tornarem a lliurar batalla per assolir una educació digna i no ens resignarem front les seves condicions de misèria i empobriment. Passem de la protesta, a la proposta.Revertim les retallades, passem a l'ofensiva copia

Revertim les retallades, passem a l’ofensiva!