[Comunicat davant l’aprovació de la modificació del increment del pla de docència en valencià al Consell de Govern de la Universitat de València]

Aquest matí, durant l’últim Consell de Govern de l’any, s’ha aprovat a la Universitat de València una modificació del Pla d’Increment de la docència en valencià que es va fer al 2012. Aquesta modificació aprovada ve pactada d’una taula de negociació que exposa que no s’exigirà el nivell de C1 en valencià en dos casos: al nou personal que entre a la universitat per un període no fixe, ja siga com a ajudant de doctor o professor associat, i al professorat que promociona a càtedra.

Qui s’encarrega actualment de vetllar pels drets lingüístics a la universitat i de l’aplicació del Pla d’Increment de la Docència en Valencià és el Servei de Política Lingüística (SLP) de la UV. La seva tasca ha comportat que des de l’any 2011 que es va aprovar el Pla fins a l’actualitat, les classes en valencià han augmentat d’un 46% a un 53%. Tot i així, aquesta aplicació no ha anat acompanyada d’un augment de recursos ni de mecanismes que permetin que el SPL pugui dur a terme el pla en la seva totalitat. Aquest no té la força suficient per fer un seguiment a partir del qual es pugui treballar, per exemple, pel pla de multilingüisme en els màsters.

Des del Sindicat d’Estudiants dels Països catalans considerem que açò és un atac més a la llengua. Un atac que farà que tinguem un professorat menys qualificat. També volem denunciar una sèrie d’actuacions per part de la Universitat de València i d’altres agents de la comunitat universitària d’aquesta:

  • Primer, que la Universitat de València no ha donat ni els recursos ni les eines necessàries al Servei de Política Lingüística (SLP) per a que aquest pugui desenvolupar la seva tasca correctament. La conseqüència directa d’aquesta sobrecàrrega de feina ha estat que el SLP és vegi desbordat i forçat a proposar aquesta modificació. Creiem fermament que el SLP ha de vetllar pels drets lingüístics de la universitat, mai retallar-los.
  • En segon lloc, la postura que s’ha adoptat des de STEPV UGT i CCOO, sindicats de professorats presents a la universitat, que han recolzat la proposta i, conseqüentment, han actuar d’esquenes al bloc estudiantil present que hem votat en contra.

De la mateixa manera que ha expressat la representant del SEPC al mateix Consell de Govern aquest matí, constatem que aquest és un retrocés de la docència en la nostra llengua, del qual n’estem frontalment en desacord, i una mostra més de la situació de diglòssia lingüística que patim al País Valencià i arreu dels Països Catalans. D’aquesta manera, ens mostrem crítics amb l’Equip Recoral de la UV i considerem que aquest no ha dotat al SPL de les eines necessàries per a que aquest pugui cobrir la totalitat de la seva feina.

A la UV la llengua ni tocar-la: PROU RETALLADES ALS DRETS LINGÜÍSTICS!